Socialpædagogisk 

døgntilbud​

Stedet ligger i grønne omgivelser,

nær skoler og fritidshjem

weekendkoloni

Gennem sociale aktiviterer skabes

faste og trygge rammer

OurCamp tager hånd om sårbare og udsatte børn og unge

OurCamp er et socialpædagogisk tilbud til sårbare og udsatte børn og unge. Vi har et døgntilbud og en aflastningskoloni, hvor dygtige medarbejdere har fokus på relation og anerkendende pædagogik. Vi lægger stor vægt på at skabe trygge og forudsigelige rammer for børnene og de unge.​

Vores erfaring er at vi er gode til at skabe ligeværdige relationer og møde det enkelte barn i øjenhøjde. Forældresamarbejde er ligeledes et fokusområde for OurCamp. For os er det vigtigt at forældrene har tillid til, at vi tager godt vare på deres barn og at de bliver informeret løbende om deres barns trivsel i OurCamp.​

Kontaktinformationer​

Ourcamp ApS

CVR: 35246290

Postnummer, by & adresse

Stormgade 12, stuen & 1 sal.

 1470 København K

Kontakt os